Dokumenty do rejestracji

Gdy instalacja gazowa zostanie już zamontowana w samochodzie, należy ten fakt zgłosić i zarejestrować w dokumentach samochodu. Nie jest to skomplikowana procedura, należy jedynie przygotować stosowne dokumenty i dotrzymać terminów. Rejestracji należy dokonać w tym samym wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta, w którym zarejestrowany został samochód. Polega ona na dokonaniu stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego komplet dokumentów, jakie otrzymamy od warsztatu, który montował instalację gazową.

Są to:
wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej nasz pojazd do zasilania gazem
dokument z atestem na zbiornik
faktura za usługę montażu

Wspomniany atest jest dokumentem poświadczającym, że zbiornik przeszedł badania i został dopuszczony do stosowania przez Transportowy Dozór Techniczny i jest wystawiany przez producenta zbiornika. Faktura lub rachunek za montaż powinny zawierać numer VIN, numer pojazdu oraz określenie wykonanej usługi, np. Montaż instalacji LPG.

Należy również pamiętać o pozostałych dokumentach, które zazwyczaj musimy przedłożyć w przypadku ogólnej rejestracji pojazdu, a więc dodatkowo okazać:
dowód rejestracyjny
kartę pojazdu, jeżeli została ona wydana
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Jeśli samochód ma kilku właścicieli, to konieczne jest stawienie się w urzędzie wszystkich osób, widniejących w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Rejestracji tej należy dokonać w terminie 30 dni od daty montażu wpisanego na fakturze. Co prawda przekroczenie tego terminu nie oznacza późniejszych problemów przy zgłaszaniu auta w urzędzie, lecz w przypadku kontroli drogowej musimy się liczyć z możliwością otrzymania mandatu lub nawet uniemożliwieniem kontynuowania jazdy za niedopełnienie tego obowiązku. Instalacja niezgłoszona w terminie jest traktowana jako nielegalna.

Zainstalowany układ gazowego zasilania samochodu podlega corocznym przeglądom. Pierwszy nie później niż po roku od montażu, ale jeśli ogólny przegląd samochodu wypada szybciej, to łącznie z nim powinniśmy wykonać przegląd instalacji LPG.
Warto również pamiętać o ograniczonej żywotności zbiornika na gaz, która wynosi 20 lat od jego produkcji. Natomiast po 10 latach eksploatacji kończy się termin jego dopuszczenia do użytku. Zbiornik można zalegalizować na kolejne 10 lat, ale wymaga to jego demontażu i przeprowadzenia próby ciśnieniowej.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, niemożliwe jest zamontowanie używanej instalacji gazowej. Trzeba zatem upewnić się, że montowane w naszym samochodzie elementy są fabrycznie nowe.


Instalacje gazowe, montaż autogaz, LPG. Sekwencyjny wtrysk gazu firm KME, LPGTECH, STAG, AGIS. Montaż instalacji wtryskowych z zastosowaniem wtryskiwaczy matrix, hana, barracuda, dragon. Ile kosztuje instalacja gazowa w samochodzie, na co uważać, informacje i porady na temat instalacji LPG